"Strange Lip"
by narcolepsy
ARAKAWA UNDER THE BRIDGE

"Strange Lip"

by narcolepsy

ARAKAWA UNDER THE BRIDGE